Edicions UB

Eina de gestió editorial integral

L'altre efecte papallona

"El lleu moviment de les ales d'una papallona es pot sentir a l'altre costat de el món". Aquest proverbi xinès parla de com totes les coses estan interconnectades entre elles.
Aquesta eina de gestió editorial de Edicions i publicacions de la Universitat de Barcelona permet gestionar tot el cicle de vida d'un projecte editorial connectant totes les etapes i evolucions que es succeeixen des de la seva proposta inicial fins a la seva explotació comercial (ja sigui vendes o gestió dels drets editorials) passant per la seva producció.

desenvolupament

Integració ERP

sector

Editorial