Arxiu de la Reial Acadèmia de les Bones Lletres

Resultat documental de quasi tres segles

Qui vol viure per sempre?


accedeix al site

L'arxiu històric de l'Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona és el resultat documental de quasi tres-cents anys d'existència de la institució. Els arxivers-acadèmics que n'han tingut cura al llarg de la història han fet possible la conservació i la pervivència de la documentació fins avui. I avui, tota aquesta feina és accessible a tothom, no només per què els documents hi són si no per què una arquitectura orientada a la cerca ens farà d'arxiver virtual... quan el coneixement i la tecnologia juguen junts, el temps és només un número.

desenvolupament

Arquitectura orientada a la cerca

L'ús de la tecnologia dels motors de cerca és el principal component d'integració en un sistema com aquest. El que fem és complementar el sistema de gestió de bases de dades relacionals amb la tecnologia d’indexació que s’utilitza per construir motors de cerca. Les consultes d'informació que normalment es farien mitjançant SQL se substitueixen per cerques per paraula clau o per camp de dades estructurades, semiestructurades o no estructurades per tal de fer més similars l'objecte de la cerca i les seves coincidències.