Anagrama

Els clàssics de demà

Amor de mare


accedeix al site

Una editorial es diu així per què depèn d'un editor? ens agrada pensar que així és.
No serà el catàleg d'aquesta editorial responsabilitat de l'editor? creiem que si.
No serà l'editor qui millor coneix les virtuts del seu catàleg i com fer que els seus llibres beneficiïn el màxim de lectors possible? si no és així no hem entès res en els últims vint anys.
Tenim clara la figura de l'editor i sabem que només escoltant molt i callant més sabrem quines eines necessita per a realitzar una tasca que només podem definir com a amor. I això fem.

creativitat

disseny web

sector

Editorial