Capacitats

Què fem

Camp de Higgs

Aquest mecanisme afegeix un camp quàntic que impregna tot l’espai al model estàndard. Per sota d’algunes temperatures extremadament altes, el camp provoca la ruptura espontània de la simetria durant les interaccions. La ruptura de la simetria desencadena el mecanisme de Higgs, fent que els bosons amb els quals interactua tinguin massa.
Com trenquem la simetria:

Dissenyar l’experiència

Volem que el nostre procés de disseny sigui el més visual i col·laboratiu possible, posant a l’usuari davant i al centre en tot moment. El procés ha de ser comprensible i permetre a qualsevol participar en qualsevol fase del procés.

Desenvolupament d’aplicacions i integració

Creem aplicacions personalitzades i les integrem amb sistemes de tercers (SAP, Oracle, Microsoft Dynamics, Zoho, Salesforce, Monday, Pipedirve,…): sistemes de reserva, consultes virtuals, biometria i integracions complexes en sistemes regulats per altres proveïdors.

 

Gestió de continguts i CRM

Des de l’arquitectura de continguts fins a la implementació tècnica, fem implementacions i integracions de CMS, CRM incorporant el flux de treball de continguts, conformitat i formació d’editors.

View projects on
Symphony
wordpress

DevOps

Experts en rendiment i seguretat, implementació contínua i manteniment de sistemes garanteixen que s’implementi el codi oportú en el moment adequat, en els entorns adequats i de la manera oportuna.

Hosting i infrastructures

Portem anys d’experiència dissenyant, creant i administrant plataformes de hosting crítiques, complint estrictes controls de seguretat de la informació, rendiment i gestió de canvis.