Maeva

Passió per les bones lectures

La part pel tot


accedeix al site

És difícil determinar els límits d'un projecte: a diferència del món físic, el món digital no en sap de fronteres. Les dimensions dels projectes són líquides, sempre hi cap un subprojecte dins d'un altre, no només cada llibre pot generar un altre lloc web, cada cerca pot generar una nova pàgina: les marques permanents de tot allò que ens ha interessat i pot interessar a un altre com nosaltres. I tot això, conforma un sol projecte fet de milers de projectes tots amb el mateix ADN. Ser aquí i a veure-la créixer és un premi, esperem que merescut.

sector

Editorial