eCatch

Eina mèdica de segona opinió

Compartir es tenir cura


accedeix al site

Aquesta és una eina mèdica de segona opinió en el tractament de càncer de fetge. Aquesta plataforma s'ha dissenyat amb l'objectiu de compartir coneixement. Aquest mitjà, internet, ha estat concebut per això i ens agrada creure que és el que millor fa.

La nostra aportació: crear eines perquè aquest coneixement sigui contrastat, de fonts expertes i que beneficiï la gestió clínica dels pacients homogeneïtzant qualitativament les diferents estratègies preventives, diagnòstiques i terapèutiques.

eCatch

creativitat

Arquitectura de la informació

De vegades volem que el disseny sigui evocador, que ens porti a llocs on no hem estat però que ens agradaria. Llocs on es resolem necessitats que no sabíem que teníem. Aquest no és el cas. Informació estructurada per a ser útil, en el lloc i temps en què resulta necessària. Segons Sòcrates: Bell és el que serveix al seu objectiu i s'adapta a la seva finalitat.

accedeix al site